Πολιτική επιστροφής χρημάτων

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Δεν είστε ικανοποιημένοι για οποιονδήποτε λόγο από την παραγγελία σας;

 

Εφόσον είστε φυσικά πρόσωπα και φέρετε την ιδιότητα του καταναλωτή σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 2251/1994 μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης αναιτιολόγητα, δηλαδή χωρίς να αναφέρετε τον λόγο για τον οποίο υπαναχωρείτε από αυτή.

 

Ειδικότερα μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την εκάστοτε σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών προϊόντων από την επομένη από την παραλαβή της παραγγελίας σας εφόσον δηλώσετε αυτό ρητά, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@candlelena.gr. Στη δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να αναφέρετε τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, IBAN, τράπεζα, δικαιούχος λογαριασμού, αριθμός και χρόνος παραλαβής της παραγγελίας) καθώς και τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε. Στη συνέχεια θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης λήψης της υπαναχώρησης.

 

Ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης υποχρεούστε να μας επιστρέψετε το εκάστοτε προϊόν το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή μας για την εκ μέρους σας άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

 

Οφείλετε δε να αποστείλετε πίσω τα προϊόντα με αποστολή σας εξής στοιχεία: Έλενα Φωτιάδου, οδός Σερβιών 15Λ, Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008.

 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Η δαπάνη εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών που θα επιλέξετε για την επιστροφή αυτών.

 

Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα προβούμε σε έλεγχο της κατάστασης αυτών.

 

Για να γίνει δεκτή η εκάστοτε επιστροφή θα πρέπει να συντρέχουν τα κάτωθι:

 

Θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε.

Θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να είναι αχρησιμοποίητο, να μην έχει καεί το φυτίλι, να μην υπάρχει κανενός είδους φθορά στο προϊόν.

Θα πρέπει η αρχική συσκευασία του προϊόντος, καθώς και οι ειδικές σημάνσεις του (π.χ. αυτοκόλλητα) να βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία την παραλάβατε.

Θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να φέρει όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την παραλαβή του (αυτοκόλλητα, απόδειξη κλπ.).

Ελλιπή, κατεστραμμένα, φθαρμένα, λερωμένα είδη, που αντικειμενικά αξιολογούμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται στον πελάτη.

Εφόσον η επιστροφή γίνει δεκτή, θα ενημερωθείτε με e-mail για την επιστροφή των χρημάτων σας ανάλογα με τον αρχικό τρόπο πληρωμής σας και σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

 

Ποιες είναι οι συνέπειες της υπαναχώρησης;

Εάν υπαναχωρήσετε νομίμως από την εκάστοτε σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, θα σας επιστρέψουμε το σύνολο των χρημάτων-τίμημα πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που λάβαμε γνώση ότι υπαναχωρήσατε από τη σύμβαση. Δικαιούμαστε ωστόσο να παρακρατήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να λάβουμε πίσω το προϊόν ή μέχρι να μας παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε το προϊόν πίσω, στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία.

Σε περίπτωση πληρωμής με κάρτας η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με πίστωση του αντίστοιχου ποσού στην κάρτα σας.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μπορείτε να προβείτε σε ακύρωση της παραγγελίας εντός 24 ωρών από τη διενέργεια αυτής αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@candlelena.gr με θέμα «ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» και τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, αναφέροντας παράλληλα τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, αριθμός παραγγελίας). Στη συνέχεια θα λάβετε  e-mail επιβεβαίωσης λήψης αυτού.

Στη συνέχεια, και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που λάβαμε γνώση ότι ακυρώσατε την παραγγελία, θα σας επιστρέψουμε το σύνολο των χρημάτων σας:

Με πίστωση του αντίστοιχου ποσού στην κάρτα σας σε περίπτωση πληρωμής μέσω κάρτας.

Αν μέχρι την ακύρωση της παραγγελίας έχετε παραλάβει το προϊόν, υποχρεούστε να επιστρέψετε αυτό εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή μας για την ακύρωση της παραγγελίας. Οφείλετε δε να αποστείλετε πίσω τα προϊόντα με αποστολή σας εξής στοιχεία: Έλενα Φωτιάδου, οδός Σερβιών 15Λ, Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008.

Σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Η δαπάνη εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών που θα επιλέξετε για την επιστροφή αυτών.

Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα προβούμε σε έλεγχο της κατάστασης αυτών.

Για να γίνει δεκτή η εκάστοτε επιστροφή θα πρέπει να συντρέχουν τα κάτωθι:

Θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε.

Θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να είναι αχρησιμοποίητο, να μην έχει καεί το φυτίλι, να μην υπάρχει κανενός είδους φθορά στο προϊόν.

Θα πρέπει η αρχική συσκευασία του προϊόντος, καθώς και οι ειδικές σημάνσεις του (π.χ. αυτοκόλλητα) να βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία την παραλάβατε.

Θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να φέρει όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την παραλαβή του (αυτοκόλλητα, απόδειξη κλπ.).

Ελλιπή, κατεστραμμένα, φθαρμένα, λερωμένα είδη, που αντικειμενικά αξιολογούμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται στον πελάτη.

Εφόσον η επιστροφή γίνει δεκτή, θα ενημερωθείτε με e-mail για την επιστροφή των χρημάτων σας ανάλογα με τον αρχικό τρόπο πληρωμής σας και σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

 

Επιστροφή ή αντικατάσταση  εσφαλμένων ή ελαττωματικών Προϊόντων

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να σας παραδώσουμε το προϊόν που παραγγείλατε άνευ πραγματικών ελαττωμάτων, στο μέγιστο δυνατό βαθμό για χειροποίητα προϊόντα, για αυτό παρακαλούμε κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας να ελέγχετε τα προϊόντα που αγοράσατε.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα φέρουν πραγματικά ελαττώματα (πχ. Σπασμένο γυαλί ή καπάκι) ή παραλάβατε διαφορετικό προϊόν από αυτό που παραγγείλατε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής της παραγγελίας σας αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@candlelena.gr με θέμα «ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ  ΠΡΟΪΟΝ» ή «ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ» και ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, αναφέροντας παράλληλα τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, αριθμός παραγγελίας) προκειμένου να ζητήσετε την επιστροφή του προϊόντος ή την αντικατάσταση αυτού. Στη συνέχεια θα λάβετε  e-mail επιβεβαίωσης λήψης του e-mail σας.

 

Ασκώντας το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος ή αντικατάστασης αυτού, υποχρεούστε να μας επιστρέψετε το εκάστοτε προϊόν το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή μας για την εκ μέρους σας άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος. Οφείλετε δε να αποστείλετε πίσω αυτό με αποστολή σας εξής στοιχεία: Έλενα Φωτιάδου, οδός Σερβιών 15Λ, Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008.

Τα έξοδα αποστολής εν προκειμένω βαρύνουν εμάς και όχι εσάς,

Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα προβούμε σε έλεγχο της κατάστασης αυτών και στη διαπίστωση του ελαττώματος ή του σφάλματος της παραγγελίας.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος (με την συνακόλουθη επιστροφή των χρημάτων) ή η αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να συντρέχουν τα κάτωθι:

Θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε.

Θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να είναι αχρησιμοποίητο, να μην έχει καεί το φυτίλι, να μην υπάρχει κανενός είδους φθορά στο προϊόν.

Θα πρέπει η αρχική συσκευασία του προϊόντος, καθώς και οι ειδικές σημάνσεις του (π.χ. αυτοκόλλητα) να βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία την παραλάβατε.

Θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να φέρει όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την παραλαβή του (αυτοκόλλητα, απόδειξη κλπ.).

Εφόσον η αντικατάσταση με άλλο προϊόν γίνει δεκτή, θα σας αποστείλουμε το νέο προϊόν χωρίς χρέωση μεταφορικών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος εξαιτίας έλλειψης διαθεσιμότητας, θα σας επιστρέψουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που λάβαμε γνώση ότι επιθυμείτε να αντικαταστήσετε το προϊόν, το σύνολο των χρημάτων σας ανάλογα με τον τρόπο πληρωμή σας σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα οριζόμενα τόσο στην ενότητα (1) του παρόντος για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης όσο και στην ενότητα (2) για το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας.

 

 

Τελευταία ενημέρωση, 17.03.2023.